ADblue 1000L

Adblue på hela 1000L för dig som har åkeri där det går åt större mängder så är detta perfekt.

 

AdBlue är en högren urealösning som skall användas i motorfordon med SCR-teknik. AdBlue tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1. AdBlue från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från alla motortillverkare.

AdBlue är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Man bör dock undvika förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar, har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue-tanken.

 Varning
Häll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort. Vätskan är korrosiv, användning av fel utrustning vid påfyllning kan skada SCR tekniken. 


PRISET PÅ ADBLUE ÄR HÖGRE ÄN NORMALT PGA RÅVARUBRIST (CORONAPANDEMIN SOM PÅVERKAT DETTA)


Teknisk specifikation

Färg
Klar

Densitet
1,09

Fryspunkt
-11°C

pH
Ca 9

Kokpunkt
100°C

Flampunkt
>110°C

Lagring
-5°C – +20°C