Autoglym

AUTOGLYM LEATHER CLEANER 0,5L

Rengr och frschar upp skinnkldslar. Innehller speciellarengrande och luktborttagande mnen som varsamt rengr ochfrschar upp skinnkldslar. Den neutrala pH-formule

 
Rengr och frschar upp skinnkldslar. Innehller speciellarengrande och luktborttagande mnen som varsamt rengr ochfrschar upp skinnkldslar. Den neutrala pH-formuleringen tar intebort de ndvndiga oljor som hller skinnet smidigt.