Sonax

SONAX XTREME GLASS CLEANER 500ML

Kraftfull glasrengring. Lmnar inga rnder och tar effektivtbort olje- och sotbelggningar, insektflckar, fettflckar, fingeravtryck ochnikotinrester.

 
Kraftfull glasrengring. Lmnar inga rnder och tar effektivtbort olje- och sotbelggningar, insektflckar, fettflckar, fingeravtryck ochnikotinrester.